Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

Καταγγελία του "Φυσάει Κόντρα" για το Μύλο Ματσόπουλου

Ένα από λίγα πάρκα και χώρους πρασίνου που διαθέτει ο αστικός ιστός της πόλης, το «πάρκο Ματσόπουλου» μετατρέπεται αργά-αργά αλλά σταθερά από χώρο αναψυχής σε χώρο ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, για την εξυπηρέτηση των οποίων θυσιάζεται μεγάλο μέρος του χώρου πρασίνου .
Μόλις πριν λίγες ημέρες μία μεγάλη έκταση αυτοφυούς πρασίνου του πάρκου καταστράφηκε ολοσχερώς, αφού ρίχτηκε σε αυτή μεγάλη ποσότητα αδρανών υλικών και στη συνέχεια ισοπεδώθηκε με μηχανήματα, με πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής  και της e-trikalaώστε να καταστεί προφανώς πιο ευχερής η ανάπτυξη σε αυτήν την έκταση των εμπορικών  χρήσεων του «Μύλου των ξωτικών» ή και άλλων πιθανό επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων που η «φιλοεπενδυτική» παράταξη της δημοτικής αρχής μπορεί να σκεφθεί στο μέλλον.